ACADEMICS TEAM

Nitin Gupta
Nitin Gupta

Hindi Teacher

Nitin Gupta
Lokesh Kumar Gupta

Science Teacher

Mahender Manral
Mahender Manral

Admin Department

Babita Arya
Babita Arya

Librarian

Nishtha Sharma
Nishtha Sharma

Computer Teacher

Priyanka Chauhan
Priyanka Chauhan

Computer Teacher

Sapna Ahlawat
Sapna Ahlawat

Economics Teacher

Shivani Singh
Shivani Singh

English Teacher

Himani Sharma
Himani Sharma

Social Science Teacher

Aayesha Srivastava
Aayesha Srivastava

Primary Teacher

Monika Gautam
Monika Gautam

Science Teacher

Sonia Harjai
Sonia Harjai

PRT Teacher

 Vibha Tripathi
Vibha Tripathi

Arts Teacher

Ashish Sharma
Ashish Sharma

Maths Teacher